Interactive English with Fun – nauka przez zabawę

Zakłada się, że w trakcie realizacji zajęć, komputer, tablica interaktywna, oprogramowanie interaktywne oraz gry edukacyjne będą narzędziami wspomagającymi pracę ucznia i prowadzącego zajęcia. Poprzez pracę tymi narzędziami i naukę przy pomocy gier planszowych, uczeń będzie mógł połączyć naukę z zabawą i zwiększy to motywację do nauki języka obcego.

Głównym założeniem zajęć jest podnoszenie umiejętności językowych uczniów. Użycie gier edukacyjnych w procesie dydaktycznym ma na celu utrwalanie poznanych środków językowych, zwrócenie uwagi uczniom na procesy słowotwórcze zachodzące w języku angielskim, zachęcenie młodzieży do efektywnej nauki oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie m. in. współpracy, uczenia się, kreatywnego i logicznego myślenia.

Pierwsza godzina zajęć w danym tygodniu skupiać się będzie na wprowadzeniu materiału leksykalnego, następująca po niej godzina poświęcona będzie ćwiczeniu nowopoznanego słownictwa w sposób interaktywny/ aktywizujący.

Program zajęć został opracowany na podstawie programu: Program nauczania języka angielskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego – Kurs kontynuacyjny (III1) w klasach 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku, autorka: Magdalena Kębłowska, wydawnictwo Express Publishing.

Jest on uzupełnieniem ww. programu o wybrane treści realizowane raz w tygodniu.

Zajęcia te są ukierunkowane na zwiększenie aktywności uczniów, ich kompetencji językowych i komunikacyjnych, ukazanie atrakcyjności języka angielskiego, rozwijanie umiejętności korzystania z danych i aplikacji poprzez zastosowanie technologii informacyjnej oraz wyrównanie szans poprzez odpowiednio dobrane gry jako narzędzia pracy z uczniami dyslektycznymi.

Prowadząca: Mirjana Mitrović, nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator j. angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka innowacji pedagogicznej „Korzystanie z gier edukacyjnych online oraz planszowych (Scrabble, Lingo, Slam Boggle, Lickety Quick itd.) na lekcjach języka angielskiego” zatwierdzonej przez Kuratorium. Autorka i koordynatorka międzynarodowych projektów młodzieżowych (Mercator Camps – Niemcy, EuAsia- be different, be united-Niemcy, Polska, Włochy, Chiny oraz Ruhr Games Youth Camp 2017).

Cel zajęć: Celem głównym programu jest podnoszenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka poprzez zabawę, wzbogacanie u uczniów umiejętności słowotwórczych, strategicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (gry oraz aplikacje online). Uczestnik zajęć pozna 15 działów tematycznych wymaganych na egzaminach państwowych. Powinien także z większą swobodą wypowiadać się na różne tematy.

Przedział wiekowy: młodzież 12-16 lat

Czas trwania: 2×45 min.

Częstotliwość: 1 dzień w tygodniu

Kiedy odbywają się zajęcia: poniedziałek 17.00

Ilość godzin lekcyjnych w semestrze: 42

Ilość uczestników: do 10 osób

Koszt zajęć (semestr): 630 zł

Materiały potrzebne do zajęć: zeszyt, długopis, ołówek – pozostałe materiały zapewnia organizator

Gdzie odbywają się zajęcia: Warszawa-Wesoła, Trakt Brzeski 63 (budynek Liceum im. E. Bułhaka)

Kiedy odbywają się zajęcia:

29.01.2018
05.02.2018
12.02.2018
19.02.2018
26.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
19.03.2018
26.03.2018
09.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
30.04.2018
07.05.2018
14.05.2018
21.05.2018
28.05.2018
04.06.2018
11.06.2018
18.06.2018
25.06.2018

Planowany start zajęć: 29 stycznia 2018

Polub i udostępnij
Follow by Email
Facebook
Google+
http://centrumnaukiwesola.pl/bez-kategorii/interactive-english-with-fun-nauka-przez-zabawe/
Interactive English with Fun – nauka przez zabawę

Cena: 630 zł / kurs


Prowadzący:

Tagi:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://centrumnaukiwesola.pl/bez-kategorii/interactive-english-with-fun-nauka-przez-zabawe